பண்பலை வானொலியின் நிழல் தொடரும் தமிழனின் வாழ்க்கை:
தொலைக்காட்சி வந்தப் பிறகு மாறிய சராசரி தமிழனின் பொழுதுபோக்கு மீண்டும் வானொலியில் வந்து சேரும் என்று சுலபமாக யாரும் கணித்திருக்க முடியாது. புத்தகங்களைப் போலவே வானொலியோடு வளர்ந்தவள் நான்.படிக்கும் போது இலங்கை தமிழ் வானொலி மீது எனக்கு பிரத்தேயகக காதல் இருந்தது. என் படிப்பு நேரங்களை நான் பகுதிபடுத்திக் கொள்வதே அந்த வானொலியின் நிகழ்ச்சிகளின் நேரத்தைக் கொண்டே.
அப்பாவுக்கு இலங்கை அப்‍எஸ்டேட் தான். அவர்களின் அட்சரம் பிசகாத தமிழ் என்னை ஆச்சர்யப்படுத்தியிருக்கிறது.சரியா ஏழாவது வகுப்பு முழு ஆண்டு விடுமுறையில் எனக்கே எனக்கென்று

About